Texnologiyalarımız

Zavodumuz pivə istehsalında ən son texnologiyalardan istifadə edir. Xammal, zavodumuza onun məhz harada ən yaxşı şəkildə yetişdirilməsindən asılı olaraq daxil olur. Məsələn: -Çürüdülmüş buğda Belçika, Çexiya, Ukraynadan -Mayaotu Almaniyadan gətirilir.Əlbəttə ki, zavoda Almaniyadan və Baltikyanı ölkələrdən gətirilmiş müasir avadanlıqlarımızı da xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Bu avadanlıqlar bütün dünya standartlarına uyğundur və yerinə yetirilən işin keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırır.