Tərkib

Su

Su – pivənin hazırlanmasında mühüm elementdir və mütləq təmiz olmalıdır, çünki pivənin əksər hissəsi sudan ibarətdir.

Mayaotu

Mayaotu – Pivə bişirilməsində ancaq az miqdarda istifadə olunur. O, bakteriyaların yaranmasının qarşısını alır və pivəyə fərqli dad və ətir qatır.

Çürüdülmüş buğda

Çürüdülmüş buğda - başqa sözlə desək, şəkərli məhsul növüdür, taxılın emalından əldə edilir. Səməni cücərtmək üçün adətən buğda və arpadan istifadə edirlər.